Adeptus Custodes :: Sisters of Silence :: Wh News :: Miniatures (Wh 40000) :: Imperium (Империум) :: Warhammer 40000 (warhammer40000, warhammer40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник) :: фэндомы

Miniatures (Wh 40000) Adeptus Custodes Imperium Sisters of Silence Wh News ...Warhammer 40000 фэндомы 

мтшк
-I •*« w’-"i * *	•* ,Ь* '“W%	*'И ...и, ... ..и., .1 IW KäUf,,M  <М|	,
.*•••• *■*■*"« *** —'*— "**-* *»•»*	«.-*4.« i.,w i.À»,...
умв.	I—»*"	»>гм p*IMn «и и<тм 4мм* >ми „ж,
^fflfl
WARI ( Ж1) TR AITS TARI К
MUNI N< • MONISM*»! 1\| км Is
VH"™ I «и*** « НИМ ^ 4 ф», «al о «Ir «К«« и ..
'

ARMOl’RY OF THF. ADF.PTT^* C't'S TOHKS^
ПМ1
M-fc* KJrf..,—*’»—'- -
, .W_ i. «— «.—•• -«
МММ rvfci» »**'*'**-*"
,им< «и««**— ' ТГ1—.M» А.««*”»*”
«WM «а
К WCiKD Wb \14)N’S
Ml I I I WblAPONN
{u a«w*" >r\L",
_ .„Л. ■ / W *'"‘1 •*

Roi I Сам M»
,aW^
Г”------	. « «— U»> M"- ~ "—------

Ц \R<4 \Ш\
чГИИ I Kl I » н
• »«11% •Dtff WfU# • harWM
[jmoNi	_ .. . .
,
..........«■* ЩИ ----------:	-
,4m—•--Лвв,»1Ж (
им* м4* • «*"»» **• яЫ >14 •' ’
„)A*iw К..
..,ми *4* •• виЬ •« »ий-tr. »*%»IU на ni
, iw мммижаИаИа %И*м*М»	И ?»
|1м1«1йй |имриМ
м •
SVVRt.l \K
.ГЧ-^»ий-*»кЬ-*ЙИ.

U <Uk J VR
slï< I VI RI US


TRANSPORT:,Warhammer 40000,warhammer40000, warhammer40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник,фэндомы,Miniatures (Wh 40000),Adeptus Custodes,Imperium,Империум,Sisters of Silence,Wh News

г
г
МК 1ИИН1М IlUfllll НИ1» ||
SISTIRSOFSIIENCI SPEC IM kl IIS
VU| *•* 'MlctHr 111111% ine |«Mt «l-r. i«| lulr« ll«4l 41t rnmiüin im «П Ы ilirwv, nhxli 41 r inllftMil hrrr Im nwi
•	■imrmrmf (Hbrt тигмиптои mir« i»fr »m»|>b Irnetl U nintr - Ihr %r Iff All ,|r%t rlbCil III lull in ihr >prt %4l
Подробнее
мтшк -I •*« w’-"i * * •* ,Ь* '“W% *'И ...и, ... ..и., .1 IW KäUf,,M <М| , .*•••• *■*■*"« *** —'*— "**-* *»•»* «.-*4.« i.,w i.À»,... умв. I—»*" »>гм p*IMn «и и<тм 4мм* >ми „ж, ^fflfl WARI ( Ж1) TR AITS TARI К MUNI N< • MONISM*»! 1\| км Is VH"™ I «и*** « НИМ ^ 4 ф», «al о «Ir «К«« и .. ' N--W* •■^г. «п^иг |Ьг«. ,,г *о а « •*»-«! *•> Ml т .w у*,ы ци||, ... lfc ,. .. . . ■»«пиАкЫаМ \l. l> «W Mil I МП KOK ГЬ »■■ k* * Uhm 4 UnW •*,h ''•» **■»» «* Ibr I »ч«"* Hlrt u, „llr h^r V мя«Km« *1* V»*« I- -К1м*ж «MMrktil, «^IcU-el. **» k«x.4ibt Im'-i.m 4"I.MX Им I i, ,,,,. HiMMf ifWilélluIr i Hath*«! nah ihi U\KI(>KI) IRANS Ul-.. ...ИИШЧ \\Д»1.И|| ЬлМ* и Vlryatm I wodl» I «и »Ml, МЯ1 « дм .И Sri nail .hi .hit «4 iIm W it l>v«l TnM »лЫг» HI И ..4—«« maw 7W HU., .4 1.41 ms ibr мЫг l.i Ibr '4ib< 1.01 in N I H .ION I \SKFOR< I Cmin'iv)» I Ф OrnosM I Tluiifu I II RIM КH IIONS |ln«hmrni muH Ki>r ihr \itr|*ii* ЦМ \n 11 lib I i Fact (OMMWI)IUMHIS TV If rrf iCVwt If Ihn Urtjchmrm imlmln ihr ■Miimmi nmahrr id шинЬпмп at ihr Hau ul ihr heilk ihrti ммь fnaa ihn ОплЬяпм thaï air •iha Г al ai Iran unr olhrt fiimdh wn« mH ihr Urftfei Стам!r% Ум mm ca« rr nJI imuluriаЫг «ar Ma СтЫгт I »c*4 Thn ( omr I nu* fr*m» ihn lima haïrai iKn annr iij iVrp Sinir #«nh full «mr г Нм lai ihr» ualêrv ami сам ir ndl a tV IVrp Nu tir Mnhafi laMr I al ihr laptfir If ihn IM ai hiarni »% iy Druchara. на саа гмиИ ihr muh % laMr «и» • ** НАШИМИ! I UNI I «ihi Tur «wlh май» Inna ihr \иаи «4 «V Imfnium »мНш Ш' «4 wa< Hui-H hair л h ma ular i ahh I hnWMHeMM IM Hihi M mHb%s Hl IW«Ha/^Mj(«ax Ним RiiMin пнп|| all laiUtl III lia atnl In H'inunl ndh thfi flfhimg Ж a « tialtr nf* I HâwpiMr nf iV 1Ьм4 I.mm« fa a4rOn А*И«*«4Ьи<**мм1а**т M Aa lav «M IlnhafUMm \faa Mail« ml hm ihr hrWttrd l.artm *|»C* «al fuir Imptrcnahh Miad W «ma« « Oui WnrW4 adf •haf ih^avifá# héfi а пип rrr» ha Ubnt uiir|»1|Ии*а Io iVm ihr Mil« h nan UaiHrd aim! hi* linn aMa«% millil* \Vji|i( lui|r pnimi un m4U «4 ? «и anrr Hbm|b ihm i дити hr mMctifird hi am mraat%) I iglii ..| ihr Impef.u n»cU4** t4kl fhal Human* «M HarW Ihr an« «fill b" Yum \\ 4ihm! ha« ihr Мшм1г4 ifwi la) fille f f*n*rd » «anrr #arlr. An H’aréad M r dradhrd V ht« «aM \-M I mnnef haMVWnpa Ч»И шшЛ Rallmn SàiU сЬмаммк*
ARMOl’RY OF THF. ADF.PTT^* C't'S TOHKS^ ПМ1 M-fc* KJrf..,—*’»—'- - , .W_ i. «— «.—•• -« МММ rvfci» »**'*'**-*" ,им< «и««**— ' ТГ1—.M» А.««*”»*” «WM «а К WCiKD Wb \14)N’S Ml I I I WblAPONN {u a«w*" >r\L", _ .„Л. ■ / W *'"‘1 •* Roi I Сам M» ,aW^ Г”------ . « «— U»> M"- ~ "—------ Hail и/ Mrr- «bi- - ЛГ---- 2¿ÜTj 11>4М»-т «gUr. VU|. V* «» Al И' : CoMIHUH rt* . eUh , *.им1«.п *»*•*• *•" и ** * »-**«1» » • *" •**“ . ..„к |Я |Цг UM IM* *-*— telan «*■» •" M ЫтёЫ -«*4 ft» »»» m ibr H«bi *ikf*4**. »■» ** l»~t <>-' F" '^VV ,«• —Г M.U--H fr * чг Ы" I lUf-H**. ¿#o«»A Pa« »»«* A*».u . ]}£££... *K»m - ^*4-»m.« л,ЫпЛ,ь" Wr" Ä Ä£T£1« -...;■ ÏSIÎÂ^*- ЧИ-.А.А-*.-»—-I« s£l— |4m • ■ км» AF ty ..»мм«* «»*/*••**» *•'»' • *■■” ' ..'" ---------«-*-»**»* M-« » AF Th»---------------- Koadin« ^Аа«|»«*ЧГ“>'- ••****• SïNflNH Bl issrKSÄSES: . . MH -Ь a amunH bUV «Mi,,lr - «*« ** .,,, I,, ,ГЗ-* Miarl «.ul« и I" «*“ *•““» »’*“*'.* |,*р,. ■,,*•»«.- H.anaohMhinibc^«»» i% (n-B (|» Ai"^ «• *" !«■!»««•« ir «kr lr«<W«i «t^Ml lad* In nWiiMi <П —* ^ ||w ^,„1^ |«r».iMipn.«kt fttu^ у “ It , t- „c. к*«* •! •kaki ata» км _I Ш«и% « In . é » VranAW ( мкмирй IN« «Амм«Ц «Мот Mli|ftAaV k«««h*alk Vr«it.WIkiM^ «U Г I ... J„H а«»*«' * *• nrniWa^Ar war |П мМи.м •«»«««■.«k»*Mf ai* «оси Wim ‘jÍ^rTZ- br«nl -b •«• •"
Ц \R<4 \Ш\ чГИИ I Kl I » н • »«11% •Dtff WfU# • harWM [jmoNi _ .. . . , ..........«■* ЩИ ----------: - ,4m—•--Лвв,»1Ж ( им* м4* • «*"»» **• яЫ >14 •' ’ „)A*iw К.. ..,ми *4* •• виЬ •« »ий-tr. »*%»IU на ni , iw мммижаИаИа %И*м*М» И ?» |1м1«1йй |имриМ м • SVVRt.l \K .ГЧ-^»ий-*»кЬ-*ЙИ. (О0Ы ЬоМг» г* -а Лиам«»* ÄwUi*f «И**1 ЧТИ IM KV HS • Váiminlla» « lit • 4*fM «I Ibt » «Г«« I««" a t W»p MrU. • IWfi \a«at*M. M aVr—^t.-арц< »H’tH'NS
U <Uk J VR slï< I VI RI US TRANSPORT:
г г МК 1ИИН1М IlUfllll НИ1» || SISTIRSOFSIIENCI SPEC IM kl IIS VU| *•* 'MlctHr 111111% ine |«Mt «l-r. i«| lulr« ll«4l 41t rnmiüin im «П Ы ilirwv, nhxli 41 r inllftMil hrrr Im nwi • ■imrmrmf (Hbrt тигмиптои mir« i»fr »m»|>b Irnetl U nintr - Ihr %r Iff All ,|r%t rlbCil III lull in ihr >prt %4l IUilr% mm« Ы \S*tA*mmrt HKl*»> Ш Hmin Bani nt ISvmus thuiU* H «Ar I ч/r«Ml 7r«flr ^ I*/ Г/ДОм* ,b»wm*ni* «Am em mm àwmtttrt Атмт nf«r -/л v%*An \|««|«I« %Mh «Im Пни iiI INtlm *jm % ul mW *4»« ihr Tic« Им«и Мни« «imI Г»гиимп MilUi ifMilil «uh* «*hrn I4»fft«ir*e 4П mum unit (OMMllini «I h4M nur Ги1п il г • piMMtrl миЬ Ihr tS«lr* hioilu iIhmmI «.I ISilm V4irtm ne INulm Pik* «fr« ul mir», «rul • jn i«- ««41 *11 IüImI Ih II« ruiU «bu i«i|ning ihm iitiiit BVI »IH ABOMINATION «Г»»** m fmyämt «Ar fmmtmth */ «Ar \alm <y Wmf «i « •V« %k*U mnt« ihn mm tmmmm, tm «Ar «im H Mr И*^ 01 IN>in«. form! m l«ir. * «titln МГ «I л imnlrl »uh ihh prt ul tulr h«\r t ! rj«t« r\h»ji iVi imm jfri*rr4ir 4m U4ip hii|r (I r iho «In nm aM dur in ihn« «mittag pUm » ViipOurir IW in ihr ISmIiIi |ihj<r) «ml cnh kiinm 14fp « hjfgr pmnlt nn 4 roll nt A nrn 11 ihr un« WHlM «hrrMiM «unir«« \\4i|>f Ii4i|(r nn jnoilirf ir«nl« um« ih«« 1ткм1п 4m тсм1гЬ *«lh ihn %prcul tulr i«n ryrt hr uiKTtrrl »m 4lfr« ml In р»и liN |итгс% - «fha UM« III ihr Ulli« « «ЮПИ« llul 41 r till In hrjltt «M mn4 mrtv tm h% %m> hflir p»nm llul »i«r irmpLiln. 4fr h« f«« Vrd iHMifulh \m IHcmn* «и iniktlta imki |«и h« IWM 4llr« «tilg 4 UIIM 41Г Il«imr«ll4lrll nilJhflr«! if ihr II« mmr« «*111110 1Г >4« пич!Н «Mlh ihi« »pnul mir ar r »nu r IN'Jim AbommjiMMi t|«r« i41 mk ihr« inm «|ijih **1|||«1 ‘ un« «Mlh Ihn «ftr« ul *«ilr «« rmturknl in л Т«4П«(и*« bulMéng NULL-MAIDEN TASK R )R( :e ( '.OMITI M>R% I Инг. OrtfONAl t Mur« Ю Si К IC I IONS ЛИ ими« HI till« im-Mhmrtn гомч Imw Dm NiMrt* «4 StlMNr lailMW c:< »MMAND BKNKFITS: Vautrating Лига* I ntim Г%%Ь-*% I» • 4 пи-W I «nib ihr IW« ährt hood «»I ISilrit S>*«rtrt% of ISxhm fil.4 «|ичм1 vutr) ihai ifr hxkci! in «««mhat «nib A mm in ни lilt* DvtacfttHKfR 41 Ihr uait «il ihr *цЬ« «u^fhiir mmi inftitr thru Wnapnit Mill Ы I ft«. « minimum «4 II foc Нииймш Ы ihr pbjw R Hr ni \nmilmrni h.» ri< h unit Гимн lim rVl4« limein afin ihr Пгм iha* w on ihr hau Wf u Ul ihr rangr ui rlfm ol ihti unn4 hulm Мшкипики« 9fKt 14I fulr I« inciraml In У. Fot r*a rn|4r |f ihn IHjchmmi imhtdr« a Ictfal Ы «hrrr unii« tm ihr KattlrfirM ihrn 4ll ISiirn niihlit \h <4 4 uttn (men lim iWijrhrttrnl nouhl hm г -5 I a-aalr««hip mhiM mu frnrialr am \Vai|t I Ьлцг iml «miM onh himm Wal ft ( haij(r |M«4nu «nt a ft. а«м! am I4r%«inc «и malcilhlhpn pW hu pinni allr« «m* а пни м«»И unmrriiatrh «raie lo hr in rll«« t if ihr unii пияп mithin I IT of a mill fvom ilm Ihiaclimrm «4 ifoitmi.
Warhammer 40000,warhammer40000, warhammer40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник,фэндомы,Miniatures (Wh 40000),Adeptus Custodes,Imperium,Империум,Sisters of Silence,Wh News
Еще на тему
Развернуть
Дред и техника ущербны до ужаса. Даже апгрейд пакой никаких. Плоское, унылое золото. Привет зигмарины!
Ну это же 40к от Гв. В ереси форджевские кусто-дреды очень вкусные
Так то зигмарины обвешаны фентифлюшками что мама не горюй, другое дело что у них из за этого всю юниты ввглядят абсолютно одинаково.
Как и должна выглядеть регулярная армия )
Ты долбаеб что ли?
Только зарегистрированные и активированные пользователи могут добавлять комментарии.
Похожие темы

Похожие посты
A/izek Ahriman
Geigor Fell-Hand
The Horus Heresy: Burning of Prospero mn-xx)
7he Horus Heresy: Burning of Prospero is a game of running battles set in a city torn apart. 'Ihc players must choose sides and command a force offinely detailed Citadel Miniatures in a fast-paced, brutal war for su
подробнее»

Warhammer 40000,warhammer40000, warhammer40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник фэндомы Sisters of Silence Imperium,Империум Adeptus Custodes prospero Space Marine,Adeptus Astartes Space Wolves Thousand Sons Ahzek Ahriman Wh News

A/izek Ahriman Geigor Fell-Hand The Horus Heresy: Burning of Prospero mn-xx) 7he Horus Heresy: Burning of Prospero is a game of running battles set in a city torn apart. 'Ihc players must choose sides and command a force offinely detailed Citadel Miniatures in a fast-paced, brutal war for su
The Horus Heresy: Burning of Prospero - Ahriman.,Gaming,Games Workshop Citadel Miniatures Warhammer Age of Sigmar Warhammer 40,000 Forge World Black Library,Our world may burn, but the light of knowledge will never die. Why Spacemarines turn to traitors
You Marine are the Elite of mankind!
There is nothing above you than the Emperor himself.
You are the Emperors finest*
...nothing eccept your bretheren in ancient terminator armor. Because they are the elite of elites!**
...aaaand the Greyknights.
You wont ev
подробнее»

Warhammer 40000,warhammer40000, warhammer40k, warhammer 40k, ваха, сорокотысячник Wh Песочница фэндомы Wh Other wh humor Terminator Grey Knights Ordo Malleus Inquisition Imperium,Империум Adeptus Custodes Primaris Space Marine Space Marine,Adeptus Astartes

Why Spacemarines turn to traitors You Marine are the Elite of mankind! There is nothing above you than the Emperor himself. You are the Emperors finest* ...nothing eccept your bretheren in ancient terminator armor. Because they are the elite of elites!** ...aaaand the Greyknights. You wont ev
t
*-wf h